BILATERALNI ODNOSI

- Japanska vlada priznala je Bosnu i Hercegovinu 23. januara 1996. godine i uspostavila diplomatske odnose 9. februara iste godine. U tom periodu, Ambasada Japana u Austriji bila je zadužena za područje Bosne i Hercegovine. U februaru 1998., otvoren je i ured u Bosni i Hercegovini koji je u januaru 2008. podignut na nivo Ambasade. Bosna i Hercegovina ima svog ambasadora u Japanu od decembra 1998. godine.