Konzularna Pomoc

business_people_02

Kakvu pomoć Ambasada – konzulat može pružiti

U slučaju gubitka ili krađe dokumenata:

po prijavi policiji o gubitku ili krađi putne isprave ili lične iskaznice konzulat vam može:

1. izdati putni list za povratak u Bosnu i Hercegovinu
——————————————————————————————————————————

U slučaju hapšenja ili zatvaranja:

Možete zahtijevati da se o tome obavijesti Ambasada BiH. Konzularni službenik može

obavijestiti lokalne organe da se nalazite pod konzularnom zaštitom BiH i zatražiti da se

upozna s motivom vašeg hapšenja, te zatražiti odgovarajuću dozvolu da vas posjeti. Isto

tako će provjeriti uvjete pod kojima ste uhapšeni i jesu li pri tome poštovani lokalni zakoni.

Konzularni službenik može, na vaš zahtjev, pribaviti listu advokata koji vas mogu braniti (vi

snosite troškove advokata ).
——————————————————————————————————————————

U slučaju bolesti:

ukoliko zatražite pomoć, konzularni službenik vam može pomoći u pronalaženju

odgovarajuće zdravstvene ustanove ( troškovi liječenja na vaš teret )
——————————————————————————————————————————

U slučaju ozbiljne nesreće:

konzularni službenik će, putem nadležnog organa izvijestiti vašu obitelj. Ukoliko obitelj

zatraži, s njom će razmotriti nastavak hospitalizacije (troškovi na vaš teret).
——————————————————————————————————————————

U slučaju smrti:

konzularni službenik će izvijestiti obitelj. Ukoliko obitelj to traži, upoznat će je s pravnim

formalnostima vezanim za prebacivanje u zemlju ili pokop posmrtnih ostataka (troškovi na

teret obitelji ili osiguranja umrlog).
——————————————————————————————————————————

U slučaju različitih problema:

sa lokalnim organima vlasti, konzularni službenik vas može savjetovati i pribaviti vam

korisne adrese (advokata, pravobranioca itd.)
——————————————————————————————————————————

Kakvu pomoć Ambasada – Konzulat ne može pružiti:

Ne može vas vratiti u zemlju o trošku države.

Ne može platiti kazne, hotelske račune, bolničke troškove niti bilo koje druge vaše troškove.

Ne može intervenisati u sudskom postupku da bi se postiglo vaše oslobađanje, ako ste počinili

kazneno djelo na teritoriji te zemlje.

Ambasada ne zamjenjuje putničke agencije, bankarske institucije ili osiguravajuća društva.

Ne može vam pružiti konzularnu zaštitu ako posjedujete državljanstvo i te države u kojoj se

nalazite.