Konzularne usluge

pasos

Konzularne usluge koje obavlja Ambasada BiH u Japanu:

– izdavanje putnih listova

– ovjere potpisa na ispravama (izjavama, potvrdama/izjavama o životu, saglasnostima,

punomoćjima, nasljedničkim izjavama),

– ovjere prepisa ili fotokopija,

– razmatranje molbi i drugih podnesaka,

– izdavanje potvrda o boravku u inostranstvu,

– izdavanje sprovodnica za prenos posmrtnih ostataka iz Japana u BiH,

– ovjere potpisa na zahtjevima: za prijem u državljanstvo BiH i za otpust iz drzavljanstva

BiH, te na izjavama o odricanju od državljanstva za osobe koje podnesu zahtjev za prijem u

državljanstvo države van područja bivse SFRJ,

– izdavanje viza strancima koji trenutno legalno borave u Japanu, a državljani su zemlje za

koju se traži viza za ulazak u Bosnu i Hercegovinu,

– primanje prijava o zaključenju braka, o rodjenju djece i o smrti lica radi upisa u matične

knjige

– medjunarodnu pravnu pomoć državljanima BiH koji borave u Japanu

– posjete državljanima BiH koji su lišeni slobode na njihov izričit zahtjev zahtjev