Konzularne Takse

CJENOVNIK KONZULARNIH USLUGA

OPIS KONZULARNE USLUGE U AMBASADI BIH


Taksa:

Molbe i drugi podnesci:

6 eura


Putne isprave:

Izdavanje putnog lista

27 eura


Vize izdate u DKP-u BiH:


 • Jednokratna ulazno-izlazna ili tranzitna viza

  31 eura


 • Višekratna ulazno-izlazna viza do 90 dana

  57 eura


 • Višekratna ulazno-izlazna viza do 90 dana

  72 eura


Sastavljanje testamenta u DKP-u BiH:


 • U prostorijama Ambasade BiH

  52 eura


 • Izvan prostorija Ambasade BiH

  128 eura


 • Sastavljanje akta o opozivu testamenta ili nasljedničke izjave

  26 eura


Ovjera prepisa ili fotokopija:


 • Za prvu stranu

  6 eura


 • Za svaku daljnju stranu iste isprave

  3 eura


Ovjera potpisa na ispravi:


 • Ovjera potpisa na ispravi

  11 eura


 • Ovjera potpisa roditelja na punomoćju

  16 eura


Ovjera potpisa na izjavi sačinjenoj od strane DKP BiH:


 • Izjava

  26 eura


 • Izjava o priznavanju očinstva

  52 eura


 • Izjava o odricanju državljanstva BiH

  250 eura


 • Ovjera potpisa na izjavi o odricanju od državljanstva

  BiH 150 eura


 • Preuzimanje rješenja o prihvatanju izjave o odricanju od državljanstva BiH

  410 eura


 • Uvjerenja, razne potvrde, izvodi iz matičnih knjiga, sprovodnice za prenos posmrtnih ostataka

  26 eura


 • Određivanje JMB

  13 eura


 • Prijava rođenja, Prijava braka

  6 eura


 • Prijava smrti

  6 eura


Važnost: od 22. decembra 2014. godine

Uplate se vrše na konzularni račun Ambasade BiH u Japanu u JPY u skladu sa kursom EUR-JPY