Investiranje i poslovanje u BiH

Bosna i Hercegovina . . . Dobra radna snaga, dobri klijenti, dobri rezultati.
Da li je još nešto potrebno?


⦁ BiH ima veoma povoljan geografski položaj – na raskrsnici puteva između Zapada i Istoka, Mediterana i kontinenta, a od evropskih poslovnih centara udaljena je dva sata leta;

⦁ Preduzeća u BiH imaju bogatu tradiciju uspješnog sudjelovanja u međunarodnim projektima širom svijeta (neka od preduzeća iz BiH su prije rata spadala u vodeća svjetska preduzeća u svojim oblastima);

⦁ BiH ima kvalificiranu i motiviranu radnu snagu, sa dobrim poznavanjem stranih jezika;

⦁ BiH ima stabilnu valutu vezanu za EURO;

⦁ Godišnja inflacija u BiH ne prelazi 3%

⦁ 95% proizvoda iz BiH oslobođeno je svih taksi prilikom uvoza u zemlje EU;

⦁ BiH uživa trgovinske preferencijale prilikom izvoza svoje robe u određen broj i drugih zemalja;

⦁ Strani ulagači su u svojim pravima izjednačeni s domaćim;

⦁ Prava stranih ulagača u BiH su posebno zaštićena;

⦁ BiH ima savremenu telekomunikacionu mrežu;

⦁ BiH je važan proizvođač i izvoznik električne energije u regionu;

Sarajevo se sve više profilira kao jedan od najznačajnijih kongresnih i zimsko turističkih centara Jugoistočne Evrope.