Generalne informacije

Ekonomija je rasla stalnim tempom od 5% godišnje od 2000. godine, što je trend koji se očekuje da će se održavati u budućnosti. Ovo je povečalo godišnji rast BDP-a, u kombinaciji sa brzim rastom nivo proizvodnje i obimom izvoza, daje jasan pokazatelj da je ekonomija je u punoj ekspanziji. Stabilnost valute – konvertibilne marke dodatno doprinosi povoljne poslovne klime u zemlji. KM je vezana za euro sa fiksnog kursa (1 KM = 0, 51 eura).

Kombinacija Centralne banke valutnog odbora u BiH i fiskalne discipline je zadržao osnovne stope inflacije najniža u regionu. U 2005. godini, inflacija je iznosila 2,9%; visoka po standardima BiH, ali tek nešto veća od one koji vladaju u euro-zoni (2,2%). Uvođenje PDV-a na početku 2006. godine je uspješno prošlo sa inflatornim pritiscima koji se održavaju pod kontrolom.

Bosna i Hercegovina ubrzava process privatizacijea kompanija od strateškog značaja, kako bi se povećala ekonomski rast i povećanje obima stranih investicija. Pored toga, BiH ima nove moćne, moderne zakone o stečaju koje pružaju fleksibilan, predvidljiv sustav za maksimiziranje ekonomske vrijednosti kompanija u finansijskih problema, čime se stvaraju potencijalno vrijedne mogućnosti za strane investitore. Bosna i Hercegovina je potpisala niz sporazuma o slobodnoj trgovini sa susjednim zemljama i pregovara o pristupanju WTO.