Poslovne prilike

Sarajevo Business Forum

je tradicionalna Međunarodna investicijska konferencija, koja okuplja veliki broj privrednika iz cijelog svijeta.


Na 5. Međunarodnoj investicijskoj konferenciji “Sarajevo Business Forum 2014”, održanoj u Sarajevu 14. i 15. maja 2014. godine u organizaciji Bosna Bank International (BBI) Sarajevo u saradnji sa inostranim partnerima i uz podršku Ministarstva vanjskih poslova BiH, u toku dva dana potencijalnim investitorima predstavljeno je više od 150 projekata iz različitih sektora, najviše iz poljoprivrednog sektora, a koliko njih će naći investitore ostaje da se vidi u narednom periodu.

Forum je okupio brojne eminentne ličnosti iz oblasti biznisa i ekonomije iz Bosne i Hercegovine, regiona Zapadnog Balkana i svijeta, kao i predstavnike najvećih svjetskih investicijskih fondova.

5. Sarajevo Business Forum je završen prezentacijom potencijala regiona u poljoprivredi, energetici, infrastrukturi i turizmu, kao i potpisivanjem više sporazuma.

Šanse za investiranje  

Privatizacija

Privatizacija u BiH je sveobuhvatan proces, koji pruža niz mogućnosti za domaće i strane fizičke i pravne osobe, da sudjeluju u kupovini državnog kapitala, uključujući preduzeća, banke i nekretnine sa postojećim stanarskim pravom.

Strateška preduzećа koja su odabrana za prodaju putem tendera, nude brojne mogućnosti privatizacije u cijeloj BiH. Proces privatizacije državnih preduzeća je u toku.

Procjenjuje se da se 60% malih preduzeća i 30% velikih sada nalazi u privatnom vlasništvu ili su u postupku prodaje.

BiH je ubrzala process privatizacije za preduzeća od strateške važnosti u cilju povećanja privrednog rasta i povećanja obima stranih ulaganja.

Ipak, određen broj tih strateških preduzeća koja uključuju velika preduzeća, telekomunikacije i sektor elektroprivrede, komunalnih usluga, itd.još nisu privatizovana, te  predstavljaju mogućnost izbora za potencijalne strane i lokalne investitore.

U Federaciji BiH, privatizaciju provodi Agencija za privatizaciju FBiH i kantonalne agencije, a u RS Investiciono razvojna banka Republike Srpske.

Prema Ustavu, entiteti su odgovorni za strukturalne reforme, iako, na primjer na državnom nivou zakon se bavi nediskriminacijom i transparentnošću procesa privatizacije u cijeloj državi, a u FBiH značajan nositelj privatizacije preduzeća su kantoni.

Agencija za privatizaciju u Federaciji BiHje specijalizovana agencija u Bosni i Hercegovini za obavljanje stručnih, savjetodavnih, promotivnih, obrazovnih i drugih poslova koji se odnose na proces privatizacije.

Investiciono Razvojna Banka Republike Srpske je ovlaštena za prodaju državnog kapitala u preduzećima, kao i za restruktuiranje preduzeća sa većinskim državnim kapitalom koja su predmet privatizacije.

 

Investicijski projekti

Investirajte u Bosni i Hercegovini FIPA baza podataka, sa preko 150 investicijskih projekata, ima za cilj da olakša stranim investitorima  pronalaženje njihovih poslovnih interesa u Bosni i Hercegovini.Investicijski projekti pripadaju različitim sektorima: poljoprivreda i prozvodnja hrane, matalni sektor, automobilska industrija, turizma, energetika i mnogi drugi, i mogu se jednostavno pretraživati po sektorima i podsektorima.Projekti su prikazani u sažetom obliku sa osnovnim informacijama: opisom projekta, investicijskim troškovima i željenim oblikom suradnje sa stranim partnerima. Ukoliko je strani investitor zainteresiran za određeni projekat, biće nam zadovoljstvo dostaviti kontakte predlagača projekta i dodatne informacije o samom projektu. Nadamo se da će Vam ova baza investicijskih projekata biti korisna i pomoći Vam u pronalaženju odgovarajućih poslovnih partnera za investiranje u Bosni i Hercegovini

 

Osnivanje predstavništva stranih lica u BiH

Strano lice može osnovati Predstavništvo u BiH radi istraživanja tržišta, obavljanja propagandnih i informativnih poslova, te radi svog predstavljanja. Predstavništvo nema status pravnog lica, odnosno Predstavništvo ne može zaključivati ugovore u ime osnivača izuzev predstavništva stranih avioprijevoznika koji mogu vršiti prodaju prijevoznih dokumenata u skladu sa međudržavnim ugovorima i međunarodnim konvencijama koje je zaključila ili kojim je pristupila Bosna i Hercegovina. Predstavništvo može započeti sa radom nakon upisa u Registar predstavništva stranih lica u Bosni i Hercegovini koji se vodi u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH je dužno da o prijavi za upis u registar odluči u roku od 10 dana, od dana podnošenja.

 

 

Ograničenja za strane investicije

U skladu sa Zakonom o politici direktnih stranih ulaganja u BiH postoje određena ograničenja u oblasti stranih ulaganja. U svezi s tim, strani ulog u osnovnom kapitalu nekog poslovnog subjekta koji se bavi proizvodnjom i prodajom oružja, municije, eksploziva za vojnu upotrebu, vojne opreme i medijskim poslovima neće preći 49% osnovnog kapitala u tom poslovnom subjektu.

U slučaju ulaganja u gore navedene sektore strani ulagači moraju dobiti prethodnu saglasnost od nadležnog tijela u odgovarajućem entitetu. Vlada entiteta može donijeti odluku, ukoliko ocijeni opravdanim, da ulog strane osobe kod određenih privrednih društava, koja se bave proizvodnjom i prodajom oružja, municije, vojnog eksploziva i vojne opreme, ne podliježu navedenom ograničenju.

Ograničenja koja se primjenjuju na domaća ulaganja vezano za oblasti javnog reda i mira (l’ordre public), zdravlja i zaštite okoliša jednako se primjenjuju i na strana ulaganja.