2014. – Prijem povodom 8.Marta medunarodnog dana žena i pocetak realizacije ženske networking mreže

Ambasador Anesa Kundurovic je prisustvovala prijemu uprilicenom povodom Medunarodnog Dana Žena, 8. marta, odrzanom u rezidenciji Ambasadora Kolumbije, Patricije Kardenas.

Prijem je na inicijativu Ambasadora Kolumbije zamisljen i kao pocetak otvorene diskusije izmedu uspjesnih japanskih zena iz domena biznisa i politike i zena-Ambasadora u Japanu, s ciljem promocije aktivnijeg ukljucivanja japanki u razne sfere drustva. U skladu sa politickom platformom partije sadasnjeg premijera Shinzo Abe-a, cilj je stvoriti do 2020. godine drustvo u kome ce 30% japanki biti zaposleno u administraciji, biznisu i drugim sferama drustva. Medjutim, veoma mali broj japanskih zena ucestvuje u biznisu, a neznatan broj ih je na celu vodecih kompanija ili preduzeca (u administraciji je taj broj veoma nizak na rukovodecim pozicijama). Glavni razlog je, prema tvrdnjama samih japanaca, svijest i tradicionalni odgoj koji nalaze zenama da vode brigu o domacinstvu i porodici.

Zene-Ambasadori u Japanu (trenutno 16 ambasadorica) su podrzale ovu inicijativu kolumbijskog Ambasadora i pred odrzavanje prijema organizovale radni dorucak na kome je diskutovano o inovativnim nacinima pomocu kojih mogu doprinijeti i pruziti aktivnu podrsku realizaciji ovog aspekta (prava zena) u okviru programa japanske vlade.

Dogovoreno je da se zapocne organizacija networking mreze dogadaja za zene, koja ce, izmedu ostalog, ukljucivati seminare, predavanja na fakultetima i skolama, razne akademske dogadaje i slicno. Cilj je pokazati na primjeru zena-Ambasadora kao i drugih uspjesnih japanki, da je moguce imati i uspjesnu karijeru i porodicu, a sve u cilju edukacije i prava na izbor i informisanje mladih djevojaka u Japanu. Vaznost koju sami japanci pridaju promociji prava zena je potvrdena i prisustvom ministra vanjskih poslova, Fumio Kishida-e na prijemu u kolumbijskoj rezidenciji, kao i ministra za pitanje ravnopravnosti spolova, Masako Mori i zamjenika ministra trgovine, Midori Matsushima-e. Prisutan je bio veliki broj zvanica (preko 80) iz kulture, biznisa, politike i administracije.

Leave a Reply